Харківська гімназія №82


ВІТАЄМО НА СТОРІНЦІ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА!!!

“Історія – це свідок часів, світило істини, життя та пам’яті, учителька життя, вісниця старовини…”. (Цицерон)

 

  
Завдання історичної освіти — у прищепленні на основі отриманої інформації умінь:
  • аналізувати найважливіші історичні явища й розрізняти спільне та відмінне в історичному розвитку різних епох і суспільств;
  • самостійно пояснювати причини історичного явища й аналізувати його наслідки;
  • бачити історичні процеси під різними кутами зору, усвідомлюючи, що історія — це відкритий процес, який не визначають наперед жодні закони;
  • розуміти різницю між історичною подією та її інтерпретацією, усвідомлювати причини існування різних інтерпретацій одного й того самого явища та вміти критично зіставляти й оцінювати такі інтерпретації;
  • виховувати на історичних прикладах патріотичну, громадянську й морально-етичну позицію людини, яка шанує загальнолюдські та національні цінності із повагою ставиться до інших народів та культур